Reise, Reise *


Auch auf den Wellen wird gefochten,
wo Fisch und Fleisch zur See geflochten.
Der eine sticht die Lanz' im Heer,
der andere wirft sie in das Meer.

Ahoi.

Reise, Reise Seemann Reise.
Jeder tut's auf seine Weise.
Der eine stößt den Speer zum Mann,
der andere zum Fische dann.

Reise, Reise Seemann Reise.
Und die Wellen weinen leise.
In ihrem Blute steckt ein Speer,
bluten leise in das Meer.

Die Lanze muss im Fleisch ertrinken.
Fisch und Mann zur Tiefe sinken.
Wo die schwarze Seele wohnt
ist kein Licht am Horizont.

Ahoi.

Reise, Reise Seemann Reise.
Jeder tut's auf seine Weise.
Der eine stößt den Speer zum Mann,
der andere zum Fische dann.

Reise, Reise Seemann Reise.
Und die Wellen weinen leise.
In ihrem Blute steckt ein Speer,
bluten leise in das Meer.

Reise, Reise Seemann Reise.
Und die Wellen weinen leise.
In ihrem Herzen steckt ein Speer,
bluten sich am Ufer leer.


© Rammstein


Povstaň, Povstaň *


Dokonce i na vlnách se bojuje,
tam, kde ryba a maso jsou do moře zapleteni.
Někdo zarazí kopí do vojska,
jiný ho hodí do moře.

Ahoi.

Povstaň, povstaň námořníku, povstaň.
Každý to dělá po svém.
Někdo bodne kopí do muže,
jiný zase do ryby.

Povstaň, povstaň námořníku, povstaň.
A vlny tiše pláčou.
V jejich krvi je zabodnuto kopí,
tiše krvácí do moře.

Kopí se musí v mase utopit.
Ryba a muž se potápějí do hlubiny.
Tam, kde přebývá černá duše
není na horizontu žádné světlo.

Ahoi.

Povstaň, povstaň námořníku, povstaň.
Každý to dělá po svém.
Někdo bodne kopí do muže,
jiný zase do ryby.

Povstaň, povstaň námořníku, povstaň.
A vlny tiše pláčou.
V jejich krvi je zabodnuto kopí,
tiše krvácí do moře.

Povstaň, povstaň námořníku, povstaň.
A vlny tiše pláčou.
V jejich srdcích je zabodnuto kopí,
krvácejí na prázdném pobřeží.


© Der Meister


* Přestože je slovo "Reise" psáno jako podstatné jméno, je v písni zjevně použito jako sloveso. Fráze "Reise Reise" je používána námořníky jako pokřik pro povzbuzení a jeho kořeny sahají k staroněmeckému slovu "risen", což znamenalo "zvednout se, stoupat, povstat" (s tím to zřejmě souvisí). Toto slovo se už v nové němčině nepoužívá, ačkoliv podstatné jméno bylo zachováno ve významu "cesta, výprava". Sloveso "reisen" bylo vytvořeno z podstatného jména "Reise", a znamená "cestovat". Starý význam byl zachován v této frázi ve slangu námořníků.


Mein Teil *


"Suche gut gebauten 18-30jährigen zum
Schlachten."

Der Metzgermeister.**

Heute treff' ich einen Herrn,
Der hat mich zum Fressen gern.***
Weiche Teile und auch harte,****
stehen auf der Speisekarte.

Denn du bist was du isst
und ihr wisst was es ist.

Es ist mein Teil - nein.
Mein Teil - nein.
Da das ist mein Teil - nein.
Mein Teil - nein.

Die stumpfe Klinge gut und recht,
Ich blute stark und mir ist schlecht.
Muss ich auch mit der Ohnmacht kämpfen,
ich esse weiter unter Krämpfen.

Ist doch so gut gewürzt,
und so schön flambiert,
und so liebevoll auf Porzellan serviert.
Dazu ein guter Wein
und zarter Kerzenschein.
Ja da lass ich mir Zeit.
Etwas Kultur muss sein.

Denn du bist was du isst
und ihr wisst was es ist.

Es ist mein Teil - nein.
Mein Teil - nein.
Denn das ist mein Teil - nein.
Yes it's mein Teil - nein.

Ein Schrei wird zum Himmel fahren,
Schneidet sich durch Engelsscharen.
Vom Wolkendach fällt Federfleisch
auf meine Kindheit mit Gekreisch.


© Rammstein


Moje část *


"Hledám dobře stavěného 18-30 letého na
porážku."

Řezník.**

Dnes potkám pána,
který mě má rád k sežrání.***
Měkké i tvrdé části,****
jsou na jídelním lístku.

Protože ty jsi, co jíš
a vy víte, co to je.

Je to má část - ne.
Má část - ne
Tamto je má část - ne.
Má část - ne.

Tupá čepel dobrá a vhodná,
krvácím silně a je mi špatně.
Musím také bojovat s mdlobou,
jím dál v křečích.

Je přece tak dobře kořeněný,
a tak pěkně flambovaný,
a tak láskyplně servírovaný na porcelánu.
K tomu dobré víno
a jemné světlo svíček.
Ano, tento čas si vychutnám.
Trochu kultury musí být.

Protože ty jsi, co jíš
a vy víte, co to je.

Je to má část - ne.
Má část - ne.
Protože to je má část - ne.
Ano, je to má část - ne .

Výkřik bude stoupat k nebi,
střihne si to přes shromáždění andělů.
Z oblohy padá maso z per
s vřískotem na mé dětství.


© Der Meister


* "Teil" znamená "část, kus",ale je to také slangový výraz pro "penis".

** Je to pouze v singlové verzi písně. Je to přesná citace z internetového inzerátu Armina Meiwese, muže z Německa, který hledal oběť (Bernd Jürgen Brandes) ochotnou k vlastní porážce. Předtím chtěl Brandes uříznout penis, který poté společně snědli.

*** Za "Weiche Teile" se skrývá slovo "Weichteile", což v němčině znamená "genitálie", popř. "slabiny".


Dalai Lama *


Ein Flugzeug liegt im Abendwind,
an Bord ist auch ein Mann mit Kind.
Sie sitzen sicher sitzen warm,
und gehen so dem Schlaf ins Garn.
In drei Stunden sind sie da,
zum Wiegenfeste der Mama.**
Die Sicht ist gut der Himmel klar.

Weiter, weiter ins Verderben,
wir müssen leben bis wir sterben.
Der Mensch gehört nicht in die Luft,
So der Herr im Himmel ruft
seine Söhne auf dem Wind:
Bringt mir dieses Menschenkind.

Das Kind hat noch die Zeit verloren,
da springt ein Widerhall zu Ohren,
ein dumpfes Grollen treibt die Nacht
und der Wolkentreiber lacht,
schüttelt wach die Menschenfracht.

Weiter, weiter ins Verderben,
wir müssen leben bis wir sterben.
Und das Kind zum Vater spricht:
Hörst du denn den Donner nicht?
Das ist der König aller Winde,
er will mich zu seinem Kinde.

Aus den Wolken tropft ein Chor,
kriecht sich in das kleine Ohr:
Komm her, bleib hier,
wir sind gut zu dir.
Komm her, bleib hier,
wir sind Brüder dir.

Der Sturm umarmt die Flugmaschine,
der Druck fällt schnell in der Kabine.
Ein dumpfes Grollen treibt die Nacht,
in Panik schreit die Menschenfracht.

Weiter, weiter ins Verderben,
wir müssen leben bis wir sterben.
Und zum Herrgott fleht das Kind:
Himmel nimm zurück den Wind,
bring uns unversehrt zu Erden.

Aus den Wolken tropft ein Chor,
kriecht sich in das kleine Ohr:
Komm her, bleib hier,
wir sind gut zu dir.
Komm her, bleib hier,
wir sind Brüder dir.

Der Vater hält das Kind jetzt fest,
Hat es sehr an sich gepresst.
Bemerkt nicht dessen Atemnot.
Doch die Angst kennt kein Erbarmen,
so der Vater mit den Armen
drückt die Seele aus dem Kind.
Diese setzt sich auf den Wind und singt:

Komm her, bleib hier,
wir sind gut zu dir.
Komm her, bleib hier,
wir sind Brüder dir.


© Rammstein


Dalai Lama *


Letadlo je ve večerním vánku,
na palubě je také muž s dítětem.
Sedí v bezpečí a v teple,
a tak upadají do spánku.
Za tři hodiny tam budou,
na matčiných narozeninách.**
Viditelnost je dobrá, nebe jasné.

Kupředu, kupředu do záhuby,
musíme žít dokud nezemřeme.
Člověk nepatří do vzduchu,
a tak Pán na nebesích volá
své syny ve větru:
Přineste mi to lidské dítě.

Dítě ještě marní čas,
pak vniká ozvěna do uší,
temné hřmění žene noc
a honák mraků se směje,
třese čile posádkou.

Kupředu, kupředu do záhuby,
musíme žít dokud nezemřeme.
A dítě říká otcovi:
Neslyšíš ten hrom?
Je to král všech větrů,
chce, abych se stal jeho dítětem.

Z mraků kape chór,
proniká do malého ucha.
Pojď sem, zůstaň tu,
budeme k tobě hodní.
Pojď sem, zůstaň tu,
budeme ti bratry.

Bouře objímá letící stroj,
tlak v kabině rychle klesá.
Temné hřmění žene noc,
posádka v panice křičí.

Kupředu, kupředu do záhuby,
musíme žít dokud nezemřeme.
A k bohu se modlí dítě:
Obloho vezmi zpět vítr,
vrať nás v pořádku na zem.

Z mraků padá chór,
proniká do malého ucha.
Pojď sem, zůstaň tu,
budeme k tobě hodní.
Pojď sem, zůstaň tu,
budeme ti bratry.

Otec teď drží dítě pevně
a těsně ho k sobě přitisknul.
Nepostřehl, že těžce dýchá.
Ale strach nezná slitování,
a tak otec rukama
vymačkal z dítěte duši.
Ta se posadila na vítr a zpívá:

Pojď sem, zůstaň tu,
budeme k tobě hodní.
Pojď sem, zůstaň tu,
budeme ti bratry.


© Der Meister


* Dalai Lama je nejvýznamnějším představitelem buddhistického náboženství. Současný Dalai Lama, Tenzin Gyatso, se také bojí létání.

** Slovo "Wiegenfest" je zastaralý výraz pro "narozeniny", v doslovném překladu by znamenalo "slavnost kolébek".

Píseň je přinejmenším částečně založena na básni "Erlkönig", kterou napsal Johann Wolfgang von Goethe v roce 1782.


Keine Lust


Ich hab' keine Lust.
Ich hab' keine Lust.
Ich hab' keine Lust.
Ich hab' keine Lust.

Ich habe keine Lust mich nicht zu hassen.
Hab' keine Lust mich anzufassen.
Ich hätte Lust zu onanieren,
hab' keine Lust es zu probieren.
Ich hätte Lust mich auszuziehen,
hab' keine Lust mich nackt zu sehen.

Ich hätte Lust mit großen Tieren,
hab' keine Lust es zu riskieren.
Hab' keine Lust vom Schnee zu gehen,
hab' keine Lust zu erfrieren.

Ich hab' keine Lust.
Ich hab' keine Lust.
Ich hab' keine Lust.
Nein ich hab keine Lust.

Ich hab' keine Lust etwas zu kauen,
denn ich hab' keine Lust es zu verdauen.
Hab' keine Lust mich zu wiegen.
Hab' keine Lust im Fett zu liegen.

Ich hätte Lust mit großen Tieren,
hab' keine Lust es zu riskieren.
Hab' keine Lust vom Schnee zu gehen,
hab' keine Lust zu erfrieren.

Ich bleibe einfach liegen
und wieder zähle ich die Fliegen.
Lustlos fasse ich mich an
nnd merke bald ich bin schon lange kalt.*
So kalt, mir ist kalt .
So kalt, mir ist kalt .
Mir ist kalt.

Mir ist kalt, so kalt.
Mir ist kalt, so kalt.
Mir ist kalt, so kalt.
Mir ist kalt.

Ich hab' keine Lust.


© Rammstein


Žádná chuť


Nemám chuť.
Nemám chuť.
Nemám chuť.
Nemám chuť.

Nemám chuť se nenávidět.
Nemám chuť se sebe dotknout.
Měl bych chuť onanovat,
nemám chuť to zkoušet.
Měl bych chuť se svléknout,
nemám chuť se vidět nahého.

Měl bych chuť s velkými zvířaty,
nemám chuť to riskovat.
Nemám chuť jít sněhem,
nemám chuť zmrznout.

Nemám chuť.
Nemám chuť.
Nemám chuť.
Ne, já nemám chuť.

Nemám chuť něco žvýkat,
protože to nemám chuť strávit.
Nemám chuť se vážit.
Nemám chuť ležet v tuku.

Měl bych chuť s velkými zvířaty,
nemám chuť to riskovat.
Nemám chuť jít sněhem,
nemám chuť zmrznout.

Zůstanu prostě ležet
a dál budu počítat mouchy.
Lhostejně se sebe dotknu
a brzy zjistím, že už jsem dlouho chladný.*
Tak chladný, je mi zima.
Tak chladný, je mi zima.
Je mi zima.

Je mi zima, taková zima.
Je mi zima, taková zima.
Je mi zima, taková zima.
Je mi zima.

Nemám chuť.


© Der Meister


* "Kalt" v tomto případě nevyjadřuje teplotu, ale temperament (Ich bin kalt = jsem chladný). V další větě už vyjadřuje teplotu (Mir ist kalt = je mi zima).


Los *


Wir waren namenlos
und ohne Lieder.
Recht wortlos
waren wir nie wieder.
Etwas sanglos**
sind wir immer noch.
Dafür nicht klanglos,
man hört uns doch.
Nach einem Windstoß
ging ein Sturm los.
Einfach beispiellos.
Es wurde Zeit.
Los!***

Sie waren sprachlos,
so sehr schockiert
und sehr ratlos,
was war passiert.
Etwas fassungslos
und garantiert
verständnislos.
Das wird zensiert.
Sie sagten grundlos,
schade um die Noten.
So schamlos,
das gehört verboten.
Es ist geistlos,
was sie da probieren.
So geschmacklos,
wie sie musizieren.
Ist es hoffnungslos,
sinnlos, hilflos,
sie sind gottlos.****

Wir waren namenlos.
Wir haben einen Namen.
Waren wortlos.
Die Worte kamen.
Etwas sanglos
sind wir immer noch.
Dafür nicht klanglos,
das hört man doch.
Wir sind nicht fehlerlos,
nur etwas haltlos.
Ihr werdet lautlos,
uns nie los.

Wir waren los.*****


© Rammstein


Bez *


Byli jsme bezejmenní
a bez písní.
Opravdu nemluvní
jsme nikdy znovu nebyli.
Trochu bez zpěvu**
jsem ještě pořád.
Za to nejsme bez tónů,
můžete nás přece slyšet.
Po poryvech větru
přijde bouře.
Prostě jedineční.
To byl čas.
Do toho!***

Byli oněmělí,
tak totálně šokovaní
a naprosto bezradní,
nad tím co se stalo.
Trochu udivení
a zaručeně
bez porozumění.
To bude cenzurováno.
Mluvili neodůvodněně,
velmi zle o hudbě.
Tak nestydaté,
to by mělo být zakázané.
Je to bezduché,
to co tu zkouší.
A je nevkusné,
jakou dělají muziku.
Je to beznadějné,
bez citu, bez pomoci,
jsou bezbožní.****

Byli jsme bezejmenní.
Máme jméno.
Byli jsme beze slov.
Slova přišla.
Trochu bez zpěvu
jsem ještě pořád.
Za to nejsme bez tónů,
to přece slyšíte.
Nejsme bezchybní,
jen trochu nestálí.
Budete tiší
nás se nikdy nezbavíte.

Byli jsme pryč.*****


© Der Meister


* V této písni je mnoho slovních hříček a dvojsmyslů, které z němčiny nelze smysluplně přeložit. Jako přípona se dá "los" přeložit jako "bez...", dále může znamenat "pryč", anebo jako příkaz: "do toho, dělej..."

** Další německá fráze. v němčině se říká "sang- und klanglos", což znamená "prostý, nenápadný, nepovšimnutý" anebo také "bez okolků, bez povyku" Vzniklo to tak, že na pohřbech prostých lidí nezněly zvony (klanglos) ani zpěv (sanglos). Slovo "sanglos" je v němčině používáno pouze v této frázi.

*** Opět dvojsmysl. Může to totiž být: "Es wurde Zeit! Los!" ("To byl čas! Do toho!") anebo: "Es wurde zeitlos!" ("Bylo to nadčasové").

**** "Sie sind Gott. Los!" znamená "Oni jsou Bůh.", ale bude-li to psáno takto: "Sie sind gottlos.", bude to znamenat "Jsou bezbožní."

***** "Wir waren los." může být chápáno jako "Byli jsme pryč." anebo "Byli jsme bez..."


Amerika


We're all living in Amerika,
Amerika ist wunderbar.
We're all living in Amerika,
Amerika, Amerika.

Wenn getanzt wird will ich führen,
auch wenn ihr euch alleine dreht.
Lasst euch ein wenig kontrollieren,
ich zeige euch wie es richtig geht.
Wir bilden einen lieben Reigen,
die Freiheit spielt auf allen Geigen.
Musik kommt aus dem Weißen Haus
und vor Paris steht Micky Maus.

We're all living in Amerika,
Amerika ist wunderbar.
We're all living in Amerika,
Amerika, Amerika.

Ich kenne Schritte die sehr nützen
und werde euch vor Fehltritt schützen.
Und wer nicht tanzen will am Schluss,
weiß noch nicht dass er tanzen muss.
Wir bilden einen lieben Reigen,
ich werde euch die Richtung zeigen.
Nach Afrika kommt Santa Claus
und vor Paris steht Micky Maus.

We're all living in Amerika,
Amerika ist wunderbar.
We're all living in Amerika,
Amerika, Amerika.

We're all living in Amerika,
Coca-Cola, Wonderbra.
We're all living in Amerika,
Amerika, Amerika.

This is not a love song.
This is not a love song.
I don't sing my mother tongue.
No, this is not a love song.

We're all living in Amerika,
Amerika ist wunderbar.
We're all living in Amerika,
Amerika, Amerika.

We're all living in Amerika,
Coca-Cola, sometimes war.
We're all living in Amerika,
Amerika, Amerika.


© RammsteinAmerika


Všichni žijeme v Americe,
Amerika je nádherná.
Všichni žijeme v Americe,
Amerika, Amerika.

Když se bude tančit, chci vést,
také když se sami otáčíte v kole.
Nechte se trochu kontrolovat,
ukážu vám jak to správně chodí.
Vytváříme jeden zamilovaná tanec,
svoboda hraje na všechny housle.
Hudba přichází z Bílého domu
a před Paříží stojí ářčáářMickey Mouse.

Všichni žijeme v Americe,
Amerika je nádherná.
Všichni žijeme v Americe,
Amerika, Amerika.

Znám velmi používané kroky
a budu vás chránit před klopýtnutím.
A kdo nechce tančit až do konce,
ještě neví, že tančit musí.
Vytváříme jeden zamilovaná tanec,
ukážu vám správný směr.
Do Afriky přichází Santa Claus
a před Paříží stojí ářčáářMickey Mouse.

Všichni žijeme v Americe,
Amerika je nádherná.
Všichni žijeme v Americe,
Amerika, Amerika.

Všichni žijeme v Americe,
Coca Cola, Wonderbra.
Všichni žijeme v Americe,
Amerika, Amerika.

Tohle není zamilovaná píseň.
Tohle není zamilovaná píseň.
Nezpívám svým mateřským jazykem.
Ne, tohle není zamilovaná píseň.

Všichni žijeme v Americe,
Amerika je nádherná.
Všichni žijeme v Americe,
Amerika, Amerika.

Všichni žijeme v Americe,
Coca Cola, občas válka.
Všichni žijeme v Americe,
Amerika, Amerika.


© Der MeisterMoskau


Eta pjesna a samom prjekrasnom
gorodě v mirje. Maskva!


Diese Stadt ist eine Dirne,
hat rote Flecken auf der Stirn.
Ihre Zähne sind aus Gold,
sie ist fett und doch so hold.
Ihr Mund fällt mir zu Tale,
wenn ich sie dafür bezahle.
Sie zieht sich aus doch nur für Geld,
die Stadt die mich in Atem hält.

Moskau!
Raz, dva, tri!
Moskau!
Pasmatri!
Pijanjeri tam idut,
pjesni ljeninu pajut.


Sie ist alt und trotzdem schön,
Ich kann ihr nicht widerstehen.
Ně magu uctajať!
Pudert sich die alte Haut,
hat sich die Brüste neu gebaut.
Pastrajila vňavj.
Sie macht mich geil ich leide Qualen.
Sie tanzt für mich ich muss bezahlen.
Ja dolžen platiť
Sie schläft mit mir doch nur für Geld,
ist doch die schönste Stadt der Welt.

Moskau!
Raz, dva, tri!
Moskau!
Pasmatri!
Pijanjeri tam idut,
pjesni ljeninu pajut.


Raz, dva, tri!

Ich sehe was, was du nicht siehst,
(Wenn du deine Augen schließt)*
kagda ty nočju krepka spiš.
Ich sehe was, was du nicht siehst,
(Wenn du vor mir niederkniest)*
kagda ty prjeda mnoj lježiš.
Ich sehe was, was du nicht siehst,
(Wenn du mich mit dem Mund berührst)*
kagda sa mnoju gavariš.
Ich sehe was, das siehst du nie.
Raz, dva, tri!

Moskau!
Raz, dva, tri!
Moskau!
Pasmatri!
Pijanjeri tam idut,
pjesni ljeninu pajut.© Rammstein


Moskva


Tahle píseň je o nejkrásnějším
městě na světě. Moskva!


Tohle město je děvka,
má na čele červené skvrny.
Její zuby jsou ze zlata,
je tlustá a přeci půvabná.
Její ústa padají do mého údolí,
když jí za to zaplatím.
Svléká se, ale jen za peníze,
město, které mi bere dech.

Moskva!
Raz dva tři!
Moskva!
Podívej!
Pionýři tam chodí,
písně Leninovi zpívají.


Je stará a přesto hezká,
nemohu jí odolat.
Nemohu odolat!
Pudruje si svou starou kůži
a znovu si "postavila" svá prsa.
Znovu postavila.
Činí mě nadrženým, snáším utrpení.
Tančí pro mě, já musím platit.
Musím platit.
Spí se mnou, ale jen pro peníze,
je to přece nejkrásnější město na světě.

Moskva!
Raz dva tři!
Moskva!
Podívej!
Pionýři tam chodí,
písně Leninovi zpívají.


Raz dva tři!

Vidím něco, co ty nevidíš,
(Když zavřeš oči)*
když spíš hluboce v noci.
Vidím něco, co ty nevidíš,
(Když přede mnou poklekneš)*
když přede mnou ležíš.
Vidím něco, co ty nevidíš,
(Když se mě dotkneš ústy)*
když se mnou mluvíš.
Vidím něco, co ty nikdy neuvidíš.
Raz dva tři!

Moskva!
Raz dva tři!
Moskva!
Podívej!
Pionýři tam chodí,
písně Leninovi zpívají.© Der Meister


* Texty v závorkách jsou zpívány když Rammstein hrají tento song živě. Pravděpodobně to jsou původní texty, ale byly změněny kvůli překladům do ruštiny. Ty ruské texty jsou zpívány na studiové verzi songu.


Morgenstern


Sie ist hässlich dass es graut,*
wenn sie in den Himmel schaut.
Dann fürchtet sich das Licht
scheint ihr von unten ins Gesicht,
so muss sie sich am Tag verstecken.
Will das Licht doch nicht erschrecken.
Lebt im Schatten bis der Schein vergeht.
Sieht einen Stern im Zwielicht prangen und fleht.
Mal mir Schönheit auf die Wangen.

Morgenstern ach scheine
auf das Antlitz mein.
Wirf ein warmes Licht
auf mein Ungesicht.**
Sag mir ich bin nicht alleine.
Hässlich, du bist hässlich.

Ich bin allein zur Nacht gegangen,
die späten Vögel nicht mehr sangen.
Sah Sonnenkinder im Gewimmel und so,
rief ich in den gestirnten Himmel.

Morgenstern ach scheine
auf die Liebste meine.
Wirf ein warmes Licht
auf ihr Ungesicht.
Sag ihr sie ist nicht alleine.

Morgenstern ach scheine
auf die Seele meine.
Wirf ein warmes Licht
auf ein Herz das bricht.
Sag ihr dass ich weine,
denn du, du bist hässlich.
Du bist einfach hässlich.
Der Mensch ist doch ein Augentier.
Schöne Dinge wünsch' ich mir,
doch du, du bist nicht schön, nein.

Morgenstern ach scheine
auf die Liebste meine.
Wirf ein warmes Licht
auf ihr Ungesicht.
Sag ihr sie ist nicht alleine.

Und der Stern will scheinen
auf die Liebste meine.
Wärmt die Brust mir bebt,
wo das Leben schlägt.
Mit dem Herzen sehen.
Sie ist wunderschön.


© Rammstein


Jitřenka


Je tak ošklivá, že se stmívá,*
když se dívá na oblohu.
Světlo je pak vystrašené,
když jí svítí zezdola do obličeje,
Takže se musí ve dne skrývat,
nechce přece vyděsit světlo.
Žije ve stínu dokud se záře nerozplyne.
Vidí hvězdu, zářící v šeru a prosí,
namaluj mi krásu na mé tváře.

Jitřenko, ach sviť
na mou tvář.
Vrhni teplé světlo
na můj hrozný obličej.**
Řekni mi, že nejsem sama.
Ošklivá, ty seš ošklivá.

Šla jsem sama nocí,
pozdní ptáci už nezpívali.
Viděla jsem děti slunce v davu,
a tak jsem křičela v hvězdném nebi.

Jitřenko, ach sviť
na mou milovanou.
Vrhni teplé světlo
na její hrozný obličej.
Řekni jí, že není sama.

Jitřenko, ach sviť
na mou duši.
Vrhni teplé světlo
na srdce, které se láme.
Řekni jí, že pláču,
protože ty, ty seš ošklivá.
Seš prostě ošklivá!
Lidé jsou přece jen od pohledu zvířata.
Krásné věci jsou to, co si přeju,
ale ty, ty nejsi krásná, ne.

Jitřenko, ach sviť
na mou milovanou.
Vrhni teplé světlo
na její hrozný obličej.
Řekni jí, že není sama.

A hvězda chce svítit
na mou milovanou.
Zahřívá mi prsa a třese,
tam, kde život bije.
Aby viděla srdcem.
Ona je prostě nádherná.


© Der Meister


* Sloveso "grauen" má v němčině dva významy. Ten první je použitý v překladu (stmívat se). Ale v kontextu songu lze interpretovat také ten druhý význam - "mít hrůzu, děsit se"

** Slovo "Ungesicht" neexistuje. Je to složenina slova "Gesicht" (obličej) a předpony "un", která v němčině vyjadřuje zápor, něco špatného, odporného...


Stein um Stein


Ich habe Pläne große Pläne,
ich baue dir ein Haus.
Jeder Stein ist eine Träne
und du ziehst nie wieder aus.
Ja ich baue ein Häuschen dir,
hat keine Fenster keine Tür.
Innen wird es dunkel sein,
dringt überhaupt kein Licht hinein.

Ja ich schaffe dir ein Heim
und du sollst Teil des Ganzen sein.

Stein um Stein mauer ich dich ein.
Stein um Stein.
Ich werde immer bei dir sein.

Ohne Kleider ohne Schuh,
siehst du mir bei der Arbeit zu.
Mit den Füßen im Zement
verschönerst du das Fundament.
Draußen wird ein Garten sein
und niemand hört dich schreien.

Stein um Stein mauer ich dich ein.
Stein um Stein.
Ich werde immer bei dir sein.

Welch ein Klopfen welch ein Hämmern.
Draußen fängt es an zu dämmern.*
Alle Nägel stehen stramm,
Wenn ich sie in dein Leibholz Ramm.**

Stein um Stein mauer ich dich ein.
Stein um Stein.
Und keiner hört dich schreien.


© Rammstein


Kámen po kameni


Mám plány, velké plány,
postavím ti dům.
Každý kámen je jedna slza
a ty se nikdy nedostaneš ven.
Ano, postavím ti domek,
nebude mít okna ani dveře.
Uvnitř bude tma,
nevnikne tam vůbec žádné světlo.

Ano, vytvořím ti domov
a ty budeš jeho součástí.

Kámen po kameni tě zazdím.
Kámen po kameni.
Budu vždy s tebou.

Bez šatů, bez bot,
sleduješ mě při práci.
S chodidly v cementu
zkrášluješ základy.
Venku bude zahrada
a nikdo tě neuslyší křičet.

Kámen po kameni tě zazdím.
Kámen po kameni.
Budu vždy s tebou.

Jaké klepání, jaké bušení.
Venku se začíná stmívat.*
Všechny hřebíky stojí napjatě,
když je zatloukám do tvého dřevěného těla.**

Kámen po kameni tě zazdím.
Kámen po kameni.
A nikdo tě neuslyší křičet.


© Der Meister


* Sloveso "dämmern" ve skutečnosti znamená "svítat" nebo "stmívat se", podle toho, jak je ve větě použito. Proto v textu není jasné, který z těchto dvou významů je správný.

** Toto je slovní hříčka. Sloveso "rammen" znamená "narazit, natlouct". Vzhledem k německému pořádku slov ve větě a skloňování, tato věta končí slovesem "ramm". Je to záměr, protože ve spojením s dalším slovem, které Till zpívá ("Stein"), se vytvoří slovo "Rammstein".


Ohne Dich


Ich werde in die Tannen gehen,
dahin wo ich sie zuletzt gesehen.
Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land
und auf die Wege hinterm Waldesrand.
Und der Wald er steht so schwarz und leer.
Weh mir, oh weh,
und die Vögel singen nicht mehr

Ohne dich kann ich nicht sein.
Ohne dich.
Mit dir bin ich auch allein.
Ohne dich.
Ohne dich zähl ich die Stunden ohne dich,
mit dir stehen die Sekunden.
Lohnen nicht.

Auf den Ästen in den Gräben,
ist es nun still und ohne Leben.
Und das Atmen fällt mir ach so schwer.
Weh mir, oh weh,
und die Vögel singen nicht mehr.

Ohne dich kann ich nicht sein.
Ohne dich.
Mit dir bin ich auch allein.
Ohne dich.
Ohne dich zähl ich die Stunden ohne dich,
mit dir stehen die Sekunden.
Lohnen nicht ohne dich.


© RammsteinBez Tebe


Půjdu do jedlového háje,
tam, kde jsem ji viděl naposled.
Ale večer vrhá přikrývku na zem
a na cestu za lesem.
A ten les, ten je tak černý a prázdný.
Bolí mě to, bolí,
a ptáci více nezpívají.

Bez tebe nemůžu být.
Bez tebe.
S tebou jsem taky sám.
Bez tebe.
Bez tebe počítám hodiny,
s tebou se zastavují vteřiny.
Nestojí za to.

Na větvích v příkopech,
je teď ticho a bez života.
A dýchá se mi tak těžce.
Bolí mě to, bolí,
a ptáci více nezpívají.

Bez tebe nemůžu být.
Bez tebe.
S tebou jsem taky sám.
Bez tebe.
Bez tebe počítám hodiny,
s tebou se zastavují vteřiny.
Nestojí za to bez tebe.


© Der MeisterAmour


Die Liebe ist ein wildes Tier,
sie atmet dich sie sucht nach dir.
Nistet auf gebrochenen Herzen,
geht auf Jagd bei Kuss und Kerzen.
Saugt sich fest an deinen Lippen,
gräbt sich Gänge durch die Rippen.
Lässt sich fallen weich wie Schnee,
erst wird es heiß dann kalt am Ende tut es weh.

Amour, Amour,
alle wollen nur dich zähmen.
Amour, Amour, am Ende
gefangen zwischen deinen Zähnen.

Die Liebe ist ein wildes Tier,
sie beißt und kratzt und tritt nach mir.
Hält mich mit tausend Armen fest,
zerrt mich in ihr Liebesnest.
Frißt mich auf mit Haut und Haar
und würgt mich wieder aus nach Tag und Jahr.
Läßt sich fallen weich wie Schnee,
erst wird es heiß dann kalt am Ende tut es weh.

Amour, Amour,
alle wollen nur dich zähmen.
Amour, Amour, am Ende
gefangen zwischen deinen Zähnen.

Die Liebe ist ein wildes Tier,
in die Falle gehst du ihr.
In die Augen starrt sie dir,
verzaubert wenn ihr Blick dich trifft.

Bitte bitte gib mir Gift.
Bitte bitte gib mir Gift.
Bitte bitte gib mir Gift.
Bitte bitte gib mir Gift.


© Rammstein

Láska


Láska je divoké zvíře,
dýchá tě, hledá tě.
Hnízdí ve zlomených srdcích,
vydává se na lov s polibky a svíčkami.
Je pevně přisátá na tvých rtech,
kope tunel přes tvá žebra.
Padá lehce jako sníh,
nejdříve pálí, pak studí a nakonec bolí.

Lásko, lásko,
všichni tě chtějí zkrotit.
Lásko, lásko, na konci
chycení mezi tvými zuby.

Láska je divoké zvíře,
kouše, škrábe a kráčí za mnou.
Drží mě tisícem paží,
vláčí mě do svého hnízda lásky.
Pohltí mě beze zbytku
a škrtí mě znovu, po mnoha letech.
Padá lehce jako sníh,
nejdříve pálí, pak studí a nakonec bolí.

Lásko, lásko,
všichni tě chtějí zkrotit.
Lásko, lásko, na konci
chycení mezi tvými zuby.

Láska je divoké zvíře,
jdeš ji do pasti.
Hledí do tvých očí,
očaruje tě, když se setkáš s jejím pohledem.

Prosím, prosím, dej mi jed.
Prosím, prosím, dej mi jed.
Prosím, prosím, dej mi jed.
Prosím, prosím, dej mi jed.


© Der Meister


Copyright © Herzeleid & Talmer 2007-2024, Herzeleid.cz